Nasyceneskodi.cz

O kampani

Nadměrná konzumace nasycených mastných kyselin je v České republice natolik palčivým problémem, že se s jejími následky setkávají praktičtí lékaři ve své praxi v podstatě denně. V rámci novoročního období proto chtějí využít odhodlání lidí změnit ve svém životě něco k lepšímu a chtějí je podpořit ve změně, která skutečně dává smysl a jejich zdraví prospěje nesrovnatelně víc, než např. razantní novoroční dieta, která obvykle netrvá déle než do konce ledna.

Aktivita praktických lékařů probíhá v souladu s programem Ministerstva zdravotnictví ČR „Zdraví pro všechny v 21. století“, zkráceně nazývaným „Zdraví 21“. Dílčím cílem tohoto programu je snížení počtu úmrtí v důsledku kardiovaskulárních chorob u osob mladších 65ti let o 40 %, k jehož naplnění mají mimo jiné vést aktivity podporující zlepšení stravovacích zvyklostí obyvatel. Přestože si to většina lidí stále neuvědomuje, je totiž právě zdravý životní styl zahrnující kvalitní a vyváženou stravu velmi důležitým nástrojem k prevenci mnoha závažných onemocnění, kardiovaskulární nevyjímaje.

Lékaři se rozhodli kampaň zaměřit na nejpalčivější problém českých jídelníčků, kterým je nadměrná konzumace nasycených mastných kyselin. Právě tato součást tuků stojí za vznikem mnoha závažných onemocnění. Najdeme je především ve výrobcích obsahujících velké množství tuků živočišného původu. Ne každý tuk je totiž stejný. Je to právě obsah jednotlivých typů mastných kyselin, které určují jejich prospěšnost či naopak nevýhodnost pro naše zdraví. Doporučení významných světových institucí jako Světová zdravotnická organizace (WHO) či Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), stejně jako doporučení českých odborníků jsou jednotná – všichni jednoznačně doporučují nahrazovat ve stravě nasycené mastné kyseliny nenasycenými – jinými slovy nahrazovat živočišné tuky (s výjimkou rybího) rostlinnými tuky (s výjimkou palmojádrového a kokosového oleje).

Cíl kampaně

Velká část evropské populace (včetně české) postrádá základní znalosti o charakteru jednotlivých tuků na trhu a nedokáže správně posoudit jejich vliv na lidský organizmus. Tato tvrzení dokládají alarmující výsledky průzkumu zaměřeného na zjištění povědomí Evropanů (včetně občanů České republiky) o tucích. Výsledky ukázaly, že:

  • až 60 % dotázaných se domnívá, že mají tuky tvořit ve stravě méně než 15 % doporučené denní dávky energie. Tuky by však měly dosahovat až ke 30 % doporučené denní dávky energie
  • jen 30 % respondentů se domnívá, že je vhodné se tukům zcela vyhýbat. Omyl, tuky by se z jídelníčku vylučovat neměly. Jen je nutné vybírat ty zdravé, které jsou prospěšné pro srdečně cévní systém
  • pouze 29 % Čechů ví, že tuky s obsahem nasycených mastných kyselin jsou „špatné“ a tuky s obsahem nenasycených mastných kyselin ty „dobré“
  • 54 % dotázaných si myslí, že je pro ně máslo zdravější volbou než margarín

PODPORA PROJEKTU


Logo ČSAT