Nasyceneskodi.cz

nový akční plán pro prevenci a kontrolu neinfekčních onemocnění pro období 2013 – 2020

Světová zdravotnická organizace (WHO) připravila nový akční plán pro prevenci a kontrolu neinfekčních onemocnění pro období 2013 – 2020. Dokument vznikl na základě akutní potřeby řešit problematiku prevence a léčby neinfekčních onemocnění (především kardiovaskulární onemocnění, rakovina, chronická respirační onemocnění a diabetes) na globální, regionální i národní úrovni. Akční plán se zaměřuje především na prevenci, jako nejefektivnější formu řešení této problematiky, a to především eliminací následujících rizikových faktorů

  • kouření
  • nezdravá strava
  • nedostatečná fyzická aktivita
  • nadměrná konzumace alkoholu a podporou včasného zjištění a léčby onemocnění.

V oblasti eliminace rizikového faktoru nezdravé stravy jsou doporučení WHO plně v souladu s cíli kampaně „Nasycené škodí“, a to především doporučením snižovat konzumaci nasycených mastných kyselin a trans mastných kyselin a nahrazovat je nenasycenými mastnými kyselinami.

Plné znění dokumentu si můžete přečíst zde: updated revised version of the draft Global NCD Action Plan (GAP) 2013-2020