Nasyceneskodi.cz

Přehled mastných kyselin

Rozlišují se různé skupiny mastných kyselin:

Nasycené - SFA, SAFA

Jejich zvýšená konzumace vede ke zvyšování cholesterolu v krvi, prozánětlivého stavu organizmu a dalším negativním vlivům, zejména na náš srdečně-cévní systém.

  • nejběžnějším zástupcem je kyselina palmitová s 16 atomy uhlíku


Nenasycené

  1. monoenové (mononenasycené) - MUFA

Mají na hladinu cholesterolu v krvi a náš organizmus obecně neutrální vliv, pozitivní účinky mají, pokud jimi ve stravě nahradíme mastné kyseliny nasycené.

  • nejčastěji se vyskytuje kyselina olejová s 18 atomy uhlíku a jednou dvojnou vazbou


polyenové (polynenasycené, vícenenasycené) - PUFA

Přispívají ke snižování cholesterolu v krvi, mají protisrážlivé a antiarytmické účinky, příznivě působí nejen na náš srdečně-cévní systém. Některé z nich jsou navíc esenciální, tedy takové, které náš organizmus potřebuje, ale neumí si je sám vytvořit, proto musí být pravidelnou součástí naší stravy.

  • příkladem je esenciální kyselina linolová (n-6; omega 6) s 18 atomy uhlíku a dvěma dvojnými vazbami


  • příkladem je také esenciální kyselina linolenová (n-3; omega 3) s 18 atomy uhlíku
    a třemi dvojnými vazbami


trans-nenasycené mastné kyseliny (trans kyseliny) - TFA

Mastné kyseliny, které mají výrazně negativní vliv na naše zdraví, zejména na srdečně-cévní systém a diabetes mellitus 2. typu. Vznikají při ztužování (při částečné hydrogenaci) tuků
a olejů. Přirozeně jsou obsaženy v mléčném tuku. Prostorové uspořádání mastné kyseliny (většina mastných kyselin je cis) má velký vliv na fyzikální i fyziologické vlastnosti.

  • zástupcem je např. kyselina elaidová s 18 atomy uhlíku a jednou dvojnou vazbou
    v prostorovém uspořádání trans.