Nasyceneskodi.cz

Průzkum jasně prokázal: Jíme špatné tuky

Healthy Nutrition Forum Research reveals: Too much saturated fats in a Czech diet

Věra Boháčová, DiS., Fórum zdravé výživy

ABSTRAKT

Fórum zdravé výživy provedlo analýzu jídelníčků 400 uživatelů internetového programu e-deník, umístěných na www.e-kalkulacka.cz. Cílem průzkumu bylo zjistit aktuální spotřebu nasycených mastných kyselin, u nichž je prokázáno, že zvyšují riziko kardiovaskulárních onemocnění. Pro analýzu byly využity záznamy z roku 2010. Ve vzorku byli zastoupeni muži i ženy ve věkovém rozmezí 25 - 65 let. Analyzovaný jídelníček byl pětidenní a zahrnoval vždy pět po sobě jdoucích dní včetně víkendu. Obsah nasycených mastných kyselin (SAFA) byl spočítán za pomoci programu NUTRIDAN. U mužů příjem nasycených mastných kyselin převyšoval tolerovanou denní dávku 20 g ve 48 procentech. U žen byla situace příznivější, 29 procent žen zkonzumovalo vyšší než tolerovanou denní dávku SAFA. Kromě spotřeby SAFA analýza sledovala také BMI – u 48 % mužů byla zaznamenána obezita, nadváha nebo obezita pak dokonce u 80 % mužů. U žen byla obezita zaznamenána ve 33 %, obezita nebo nadváha v 63 % všech žen zařazených do vzorku. Vhodnou nápravu odborníci spatřují v náhradě nasycených mastných kyselin nenasycenými a zařazením dostatečné pohybové aktivity.

ABSTRACT

Healthy Nutrition Forum performed an analysis of the dietary records of 400 users of internet program e-diary placed on www.e-kalkulacka.cz with the aim to determine the recent consumption of saturated fatty acids proved to increase the risk of cardio-vascular diseases. The records from 2010 were used for the analysis. The sample included both men and women in productive age (25 -65). The analysed records covered 5 subsequent days incl. weekend. The SAFA content was calculated using a specialized program NUTRIDAN. The results showed that 48 % of men and 29 % of women consumed more SAFA than recommended (20g/day). Apart from SAFA the analysis focused also on BMI: 48 % men are obese, 80 % of men are either overweight or obese! Women performed better – only 33 % were obese and 63% overweight or obese. To improve the situation the health care professionals recommend to replace saturated fats by unsaturated and include physical exercise.

PRŮZKUM FÓRA ZDRAVÉ VÝŽIVY JASNĚ PROKÁZAL: JÍME ŠPATNÉ TUKY

V roce 2009 zemřelo v ČR celkem 107 421 osob, z toho u 54 100 osob bylo důvodem onemocnění srdce a cév. Jedním z klíčových faktorů zvyšujících riziko kardiovaskulárních onemocnění je prokazatelně nadměrná konzumace nasycených mastných kyselin (Saturated Fatty Acids, SAFA), přičemž jejich množství v našem jídelníčku je více než alarmující.

To kromě jiných dokázal i průzkum Fóra zdravé výživy, jehož odborníci provedli analýzu jídelníčků 400 uživatelů internetového programu e-deník, umístěných na www.e-kalkulacka.cz. Tam si uživatelé pravidelně zapisují zkonzumované potraviny a získávají přehled o přijímaných živinách, energetickém příjmu a výdeji, BMI (index tělesné hmotnosti) a dalších ukazatelích.

Pro analýzu byly využity záznamy z roku 2010. Ve vzorku byli zastoupeni muži i ženy ve věkovém rozmezí 25 - 65 let. Analyzovaný jídelníček byl pětidenní a zahrnoval vždy pět po sobě jdoucích dní včetně víkendu. Z jídelníčku byly poté vybrány potraviny obsahující tuk a u nich byl za pomoci speciálního programu (Nutridan) spočítán obsah nasycených mastných kyselin. Reálný příjem nasycených mastných kyselin byl poté porovnáván s tolerovanou denní dávkou SAFA 20 g (dle WHO).

Přestože bylo možné předpokládat, že vybraný vzorek ilustruje zvyklosti uvědomělejší části populace, která se snaží dbát o životosprávu a vybírat si vhodné potraviny, zjištěné hodnoty to nepotvrdily. U mužů příjem nasycených mastných kyselin převyšoval tolerovanou denní dávku 20 g ve 48 procentech. U žen byla situace příznivější, 29 procent žen zkonzumovalo vyšší než tolerovanou denní dávku SAFA.

Nepříznivý vývoj byl zaznamenán také u obezity a nadváhy. Jak ukazují srovnávací grafy, je situace u žen o něco lepší než u mužů, ale v obou případech má daleko k ideálnímu stavu.

Zajímavým výsledkem bylo i to, že příjem SAFA úměrně rostl s věkem a BMI. To je poznatek, který koresponduje i s výsledky mezinárodní studie MONICA.

CO A JAK TEDY DĚLAT LÉPE?

V oblasti doporučení jsou všichni odborníci za jedno, ať již se jedná o významné světové instituce jako je Světová zdravotnická organizace (WHO) či Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), či významné domácí instituce a renomované odborníky. Všichni jednoznačně doporučují nahrazovat ve stravě nasycené mastné kyseliny nenasycenými a zařazovat do stravy potraviny se sníženým obsahem nasycených mastných kyselin – jinými slovy nahrazovat živočišné tuky (s výjimkou rybího tuku) rostlinnými (s výjimkou tuku kokosového, palmojádrového a palmového).

Nasycené mastné kyseliny se podílejí na zvyšování hladiny LDL cholesterolu v krvi – jednoho z rizikových faktorů srdečně-cévních onemocnění. Naopak nenasycené tuky mohou pomáhat k udržení doporučované hladiny cholesterolu v krvi, tj. do 5 mmol/l.

Mezi nenasycené tuky řadíme mononenasycené (MUFA) a polynenasycené mastné kyseliny (PUFA) včetně esenciálních mastných kyselin. MUFA jsou složkou rostlinných olejů a tuků. Jejich bohatým zdrojem je zejména olivový olej, ale najdeme je i v dalších olejích, zejména řepkovém nebo podzemnicovém. Ačkoliv tyto mastné kyseliny působí na hladinu cholesterolu neutrálně, pokud jimi ovšem nahradíme živočišné tuky, dojde k výraznému poklesu hladiny cholesterolu v krvi.

Rovněž PUFA se nacházejí zejména v rostlinných olejích. Ve stravě bychom jich měli přijmout asi 6-10 % denního příjmu energie, přičemž by měly být dostatečně zastoupeny PUFA typu n-3 a n-6. Některé z těchto mastných kyselin patří do skupiny tzv. esenciálních, které jsou pro nás nezbytné, ale lidský organizmus si je neumí sám vytvořit, a jejich dostatečný příjem potravou je proto nenahraditelný. Obě skupiny mají velice významný vliv na náš srdečně-cévní systém. Zatímco n-6 snižují zejména hladinu tzv. špatného cholesterolu, mastné kyseliny n-3 mají výrazný protizánětlivý a protisrážlivý efekt a pomáhají zabraňovat vzniku život ohrožujících srdečních arytmií. Mastné kyseliny n-6 najdeme zejména ve slunečnicovém nebo sójovém oleji (na obalech výrobci uvádějí někdy i název nejčastější mastné kyseliny z této skupiny, a to právě esenciální kyseliny linolové - LA). Mastné kyseliny n-3 mají dva hlavní zdroje – rostlinné (zejména řepkový a lněný olej s obsahem esenciální kyseliny alfa–linolenové- ALA) a tuky z mořských živočichů, které obsahují mastné kyseliny označované jako EPA a DHA.

Z výše uvedeného přehledu tedy jasně vyplývá, že většinu konzumovaného rostlinného tuku by měly tvořit mononenasycené a polynenasycené mastné kyseliny, tj. olivový olej a další oleje, jak to můžeme vidět například ve Středomoří. Výhodnost středomořské diety pro prevenci srdečně cévních onemocnění prokazují i četné odborné studie.

V laické řeči znamenají odborná doporučení jediné: jezme  méně másla a tučného masa a méně uzenářských a plnotučných mléčných výrobků a vyměňme je za zdroje mono- a vícenenasycených mastných kyselin. Ty jsou obsaženy zejména v rostlinných tucích a výrobcích z nich vyrobených. Efekt této výměny mimo jiné dokládají zjištění významné mezinárodní studie o vlivu mastných kyselin a sacharidů ve stravě na poměr celkového a HDL cholesterolu, která mimo jiné jasně kvantifikuje, jaký zdravotní efekt (konkrétně pokles hladiny cholesterolu v krvi) má již náhrada 10% energie z nasycených mastných kyselin vícenenasycenými.

ODKAZY/LITERATURA:

Údaje Českého statistického úřadu za rok 2010

WHO:_ Interim Summary of Conclusions and Dietary Recommendations on Total Fat & Fatty Acids, Joint FAO/WHO Expert Consultation on Fats and Fatty Acids in Human Nutrition, 10-14, November, 2008, WHO, Geneva

EFSA: Scientific Opinion on the substantiation of health claims related to the replacement of mixtures of saturated fatty acids (SFAs) as present in foods or diets with mixtures of monounsaturated fatty acids (MUFAs) and/or mixtures of polyunsaturated fatty acids (PUFAs), and maintenance of normal blood LDL cholesterol concentrations (ID 621, 1190, 1203, 2906, 2910, 3065) pursuant to Article 13(1) of Regulation (EC) No 1924/2006

Post Monica,IKEM – 2001 – 2009

Mensink RP, Zock PL, Kester AD, Katan MB. Effects of dietary fatty acids and carbohydrates on the ratio of serum total to HDL cholesterol and on serum lipids and apolipoproteins: a meta-analysis of 60 controlled trials. Am J Clin Nutr 2003;77:1146–55.