Nasyceneskodi.cz

Shrnující prohlášení z Mezinárodního setkání odborníků

Kvalita tuků ve stravě a její význam pro zdraví, Barcelona, 1. - 2. února 2009

DOPORUČENÍ

 • Cílem těchto doporučení je plnění nutričních potřeb a zároveň zabránění vzniku chronických onemocnění a podpora optimálního zdraví a pohody organismu.
 • Množství tuků hraje při příjmu energie významnou roli. Pro dosažení a udržení zdravé tělesné hmotnosti by měl být příjem energie vyvážen jejím výdejem.
 • Kvalita přijímaných tuků má význam především pro normální růst a vývoj organismu a má zřetelný vliv na hladinu cholesterolu v krvi a pravděpodobnost vzniku onemocnění srdce, případně infarktu.
 • Na základě doporučení mezinárodních zdravotnických orgánů a dostupných důkazů byla sestavena následující pravidla týkající se příjmu tuků pro optimální zdraví organismu od dvou let věku po celý zbytek života:
 • Tuk smí představovat 30-35% veškerého denního příjmu energie;
 • Nasycené tuky by neměly představovat více než 10% denního příjmu energie;
 • Esenciální polynenasycené tuky (omega 6 a omega 3) by měly představovat 6-10% denního příjmu energie;
 • Příjem trans mastných kyselin by neměl být zdrojem pro více než 1% denního příjmu energie;
 • Zbývající množství energie přijímané z tuků lze získat z mono-nenasycených tuků.

POTRAVINY

 • Na globální úrovni jsou hlavními zdroji nasycených tuků tučné mléčné produkty (jako například máslo, přepouštěné máslo, plnotučné mléko, smetana a tučné sýry), tučná masa, živočišné tuky (např. sádlo), rostlinné tuky jako palmový, palmojádrový a kokosový olej a tučné zákusky (např. dorty, cukroví, hranolky).
 • Hlavním ovlivnitelným zdrojem trans mastných kyselin jsou částečně hydrogenované oleje. Hovězí, vepřové a jehněčí maso, máslo, mléko a další mléčné výrobky mají přirozený obsah trans mastných kyselin.
 • Důležité zdroje nenasycených tuků jsou: rostlinné oleje, např. sójový olej, řepkový olej, slunečnicový olej, olivový olej, tučné ryby, rybí tuk, ořechy, semena a z nich připravené výrobky, např. margaríny a majonéza a odvozené produkty.
 • Mnoho výrobců potravin významnou měrou snížilo obsah nasycených tuků a trans mastných kyselin ve svých výrobcích. Nicméně je obsah nasycených tuků a trans mastných kyselin  v produktech i nadále třeba snižovat, případně se současným zvýšením obsahu nenasycených tuků.
 • Výrazného zlepšení lze dosáhnout i jednoduchými změnami ve stravování, např. místo plnotučných výrobků konzumovat nízkotučné, tučné maso nahradit masem libovým nebo rybím a při přípravě pokrmů zvolit místo nasycených živočišných tuků tuky rostlinné. To bude mít pozitivní vliv na skladbu tuků ve stravě a může významnou měrou přispět ke snížení rizik kardiovaskulárních onemocnění.

ZNALOSTI A CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELŮ

 • Většina lidí si důležitosti kvality tuků ve stravě není vědoma a zdroje různých druhů tuků nezná. Jejich pozornost se soustřeďuje především na množství tuků a jeho vliv na tělesnou hmotnost. Tento přístup se odráží ve spotřebních zvyklostech, které jsou v rozporu se současnými doporučeními pro optimální zdraví. Průzkumy stravovacích návyků naznačují, že velká část populace (jak ve vyspělých, tak v rozvojových zemích) konzumuje příliš velké množství nasycených tuků a trans mastných kyselin a nedostatečné množství esenciálních polynenasycených tuků.

VÝZVA

 • O možnostech, jak si zachovat zdraví díky snížení příjmu nasycených tuků a zvýšení poměru přijímaných nenasycených a esenciálních polynenasycených tuků a olejů, by měli být lidé informováni praktickým, udržitelným a operativním způsobem.
 • Jednou z nejefektivnějších možností je uvedení konkrétních příkladů, kde jsou mastné potraviny s poměrně vysokým obsahem nasycených tuků a trans mastných kyselin (např. máslo, tučné sýry, tučné maso, potraviny smažené v nezdravých olejích) nahrazena výrobky s nižším obsahem nasycených tuků a trans mastných kyselin, nejlépe potravinami s vysokým obsahem nenasycených a esenciálních polynenasycených tuků (např. slunečnicový, sójový, řepkový a olivový olej a z nich vyrobené produkty, jako jsou margaríny a majonéza).
 • Jako další možnost lze spotřebitelům poskytnout důležité údaje o složení produktu, včetně energetické hodnoty jedné porce nebo druhu obsažených tuků, jasným, přehledným a srozumitelným způsobem přímo na obalu.
 • Při komunikaci s veřejností používejte jednoduchý jazyk, např. dobré/zdravé tuky a špatné/nezdravé tuky. Při komunikaci s odborníky používejte konzistentní, soudržnou vědeckou terminologii.
 • Potravinářská a stravovací odvětví by měla spolupracovat s odborníky z oblasti zdraví a výživy na eliminaci trans mastných kyselin a snížení obsahu nasycených tuků a zajistit, aby dané informace byly aktuální, v souladu se současnými doporučeními a aby umožňovaly lidem činit zdravější rozhodnutí.
 • Odborníci z oblasti zdraví a výživy by se měli stát zprostředkovateli informací z oblasti výživy, měli by poskytovat souvislé informace na podporu cílů veřejného zdraví, podložené důkazy. Měli by také pokračovat ve snaze o spolupráci s potravinářským průmyslem, státními orgány a nevládními organizacemi.
 • Zdravotníci by měli převzít odpovědnost za to, že pacienti budou dostávat správné informace a že budou podporováni dle současných doporučení. Měli by svým pacientům radit s výběrem stravy z hlediska tuků, podobně jako v případě jiných preventivních akcí, a v případě potřeby podstupovat školení s cílem poskytovat relevantní informace o výživě, případně odkazovat pacienty na příslušné odborníky.
 • Mezinárodní setkání odborníků apeluje na vědce, zdravotníky, vlády, potravinářský průmysl, zdravotní instituce a média po celém světě, aby se zasadili za souvislá, jednoduchá a účinná sdělení mající za cíl zlepšit kvalitu tuků v potravinách a prosazovali takové změny, které zlepší prevenci chronických onemocnění srdce a umožní dosáhnout optimálního zdraví.

1 Mezinárodní setkání odborníků se konalo pod záštitou International Union of Nutrition Sciences a World Heart Federation.